VIERASKYNÄ Johanna Boberg: Orgaanisten kierrätyslannoitteiden arvostus kasvaa

VIERASKYNÄ Johanna Boberg: Orgaanisten kierrätyslannoitteiden arvostus kasvaa

13 toukokuun, 2022

Johanna

Vanhat tutut orgaanisen aineksen lisäämiseen perustuvat viljelymaan rakenteen parantamiseen ja ylläpitoon tähdänneet keinot ovat edelleen ajankohtaisia ja palvelevat myös ilmastotavoitteita.

Orgaaniset lannoitteet parantavat maaperän rakennetta ja ominaisuuksia mikrobien runsautta ja hyvinvointia lisäämällä. Orgaanisten kierrätyslannoitteiden tyypillisenä ominaisuutena on ravinteiden vapautuminen vähitellen maaperän mikrobien hajotustyön myötä.

Tämä on tärkeä huomioida orgaanisten lannoitteiden arvoa määritellessä ja vertaillessa hintoja mineraalilannoitteen ja orgaanisen lannoitteen välillä.

 

Orgaanisten lannoitteiden arvo ei ole vain ravinteissa

 

Orgaanisen aineksen edut viljelymaan rakenteelle ja kasvukunnolle on tunnettu pitkään. Erityisesti savimaan rakenteen parantamiseksi on lisätty pelloille maaperän parantamiseksi orgaanisia aineksia, kuten mutakuopista kaivettuja maamassoja. Orgaanisen aineksen vilkastuttama mikrobitoiminta ja mikrobien tuottamat yhdisteet parantavat maan mururakennetta, mikä estää maa-aineksen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden huuhtoutumista sadeveden mukana pelloilta pois.

Ravinteiden vapautuminen mikrobitoiminnan seurauksena tuo orgaanisille lannoitevalmisteille omat ominaisuutensa, kun sääolot vaikuttavat ravinteiden vapautumiseen. Toisaalta kylmällä sateisella säällä ravinteita ei pääse karkaamaan yhtä helposti kuin mineraalilannoitteista, kun mikrobien toiminnot ovat hitaampia, mutta myös kuivat säät voivat myös vähentää ravinteiden vapautumista, jos mikrobien tehokkaalle toiminnalle ei ole tarjolla riittävää kosteutta. Orgaaniset lannoitteet hyötyvätkin sijoituslannoituksesta verrattuna pintalevitykseen, koska tiivis yhteys maaperään tuo lannoitteen pinnalle kosteutta poutasäälläkin.

Orgaanisten lannoitteiden arvo ei siis ole ainoastaan niiden sisältämissä ravinteissa.

Traktori pellolla

Maatalouden biomassojen sisältämien ravinteiden käyttöä täytyy tehostaa

 

Suomen maatalouden tuottamien lantojen sisältämä fosfori riittäisi kattamaan maamme kasvinviljelyn fosforitarpeen kokonaan ja lannan typpikin tyydyttäisi noin 2/3 typen tarpeesta.

Maatalouden ravinnevarastojen hyötykäytön haaste on biomassojen sisältämien ravinteiden alueellinen keskittyminen. Tietyillä alueilla Suomessa syntyy lantaperäisiä ravinteita yli tarpeen ja toisaalla taas ravinteista on puutteita. Ilman jatkojalostamista väkevämmiksi korkeamman jalostusasteen tuotteiksi, lantaperäisiä ravinteita ei ole kannattavaa kuljettaa pitkiä matkoja. Tämä johtaa siihen, että arvokasta kierrätysravinnevarantoa ei saada tehokkaasti hyötykäytettyä.

Lantojen suuri määrä ja ravinnepotentiaali ovat tiedossa, mutta silti tuotekehitys niiden osalta on ollut olematonta. Tähän saakka haasteena ovat olleet materiaalin laimeus ja väkevöintiin ja sopivan rakenteen tuottamiseen tarvittavien käsittelyjen tuoma kustannus. Näiden seurauksena pidemmälle jalostettu orgaaninen lopputuote ei ole pärjännyt hintakilpailussa mineraalilannoitteiden kanssa, joiden tuotanto on perustunut valtaviin massoihin.

Viime aikojen tapahtumien seurauksena tilanne on muuttunut ja kestävän kehityksen ja ravinnekierron edistämisen tärkeys on kuuma puheenaihe maamme päättäjien keskuudessa. Kierrätyslannoitteiden jatkojalostamiseen on tarjolla tukea ja hankkeita. Tulosta ei kuitenkaan synny yhdessä yössä. Toimivan kierrätyslannoitteen kehitystyö vaatii tutkimusta ja pitkäkestoista koetoimintaa.

Lue lisää aiheesta:

Terve maaperä | Euroopan komissio (europa.eu), MTK komission maaperästrategiasta: terve ja toimiva maaperä on elintärkeä mutta lainsäädännön yläpuolella – MTK

 

 

Johanna Boberg

Kirjoittaja työskenteli aiemmin Kiertokasvulla kierrätyslannoitteiden ja -lannoitetuotannon laatuasiantuntijana

 

 

Kiertokasvu on jo usean vuoden ajan suunnannut resursseja orgaanisten sivutuotevirtojen jatkojalostuspotentiaalin selvittämiseen ja tuotekehitykseen. Tuotekehitystyön lopputuloksena on jo syntynyt esimerkiksi reseptejä viherrakentamisen lopputuotteeseen sekä 100 % kierrätyspohjaista maanparannuskompostia, jonka käyttömahdollisuuksia tutkitaan parhaillaan. Meneillään on myös useampia projekteja, joissa tuotteistetaan orgaanisia kierrätyslannoitetuotteita maatalouden tarpeisiin.

Kiertokasvulla ja sen yhteistyöverkostolla on asiantuntijuutta orgaanisten sivutuotevirtojen jatkojalostamisen mahdollisuuksien kartoittamiseen, tuotekehitykseen, tuotteistamiseen ja laadunvalvontaan.

Nyt on oikea aika luoda tulevaisuuden maanviljelymme tarpeisiin laadukkaita kotimaisia orgaanisia kierrätyslannoitteita. Orgaanisissa sivutuotteissa on runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia, meillä on osaamista jatkojalostaa sitä.

 

Ota yhteyttä!

Ari-Pekka Hongisto

Toimitusjohtaja, kiertotalousasiantuntija

+358 40 358 0077
Kiertokasvu, Ruthon Group Oy

 

 

Arkisto

© Kiertokasvu, Ruthon Group | Produced by Medita & Preoni & Family Creatives

Kiertokasvu Ruthon Group