VIERASKYNÄ, Christoph Gareis, HSY: ”Biojätteen keräyksessä ja hyödyntämisessä vielä iso potentiaali”

VIERASKYNÄ, Christoph Gareis, HSY: ”Biojätteen keräyksessä ja hyödyntämisessä vielä iso potentiaali”

17 lokakuun, 2019

”Jätteidenlajittelututkimusten mukaan Suomessa ollaan sitä mieltä, että olemme hyviä kierrättämään, mutta se on väärä luulo. Olemme korkeintaan keskitasolla. EU on jo ilmoittanut Suomen valtiolle, että tehtävää on, jotta saavutettaisiin tavoitteet. Itse olen seurannut, että yritysten erilliskeräys on kyllä tehostunut viime vuosina, mutta kotitalouksista lajiteltu biojätteiden määrä on ollut suht koht sama jo viimeiset kymmenen vuotta. 

EU:n vuonna 2016 asettaman tavoitteen mukaan yhdyskuntajätteen hyödyntämisasteen piti olla 50 %. Sitä ei koko Suomessa saavutettu ja pääkaupunkiseudullakin teki tiukkaa. Nyt EU-jätepuitedirektiivin myötä on tulossa uusia ja entistä vaativampia tavoitteita.  

Kierrätysravinteiden ja kierrätyslannoitteiden määrä tulee kasvamaan  

Lain täytäntöönpanossa on useita haasteita. Myös uusia ideoita tarvittaisiin kierrätyksen tehostamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Yksi haasteista on biojätteet, joiden käsittelyyn kunnat ovat paljon investoineet. On epävarmuutta sen suhteen, miten uusi laki ja sen tulkinta tulevat vaikuttamaan biojätemääriinAinakin kotitalouksista tulevan biojätteen määrä tulee kasvamaan ja sille pitää löytää uusia hyötykäyttömahdollisuuksia – tämä on yhtä lailla haaste. 

Suomi on jo reagoinut EU-lakimuutoksen asettamiin tavoitteisiin huomioimalla ne valtakunnallisessa jätesuunnitelmassaan (VALTSU). Sinne on asetettu – toisin kuin EU-direktiivissä – tavoite myös erikseen biojätteelle. Se tarkoittaa sitä, että ainakin kierrätysravinteiden ja kierrätyslannoitteiden määrät tulevat kasvamaan.  

Osan massasta voisi käsitellä vain mädätyksellä 

Jatkossa tulee olemaan enemmän tuotteita myös biokaasulaitoksista. Biokaasuntuotanto on koko ajan lisääntynytHelsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on tähän asti kompostoinut kaikki syntyneemädätteetNyt on alkanut mietintä siitä, voisiko osan massasta käsitellä vain mädätyksellä ja markkinoida se suoraan maatalouteen. 

Yrityksiä kaivataan mukaan kehittämään kotitalousjätteiden kierrätystä  

Meillä HSY:ssä on mietitty, miten kierrätystä saataisiin tehostettua erityisesti kotitalouksissa. On toteutettu kaikenlaisia kampanjoita ja koetettu edistää asiaa viestinnällisin keinoin. Kunnallisten toimijoiden rinnalle tarvittaisiin yrityksiä mukaan kehittämään tehokkaampia keinoja, jotta saataisiin se yksityishenkilökin ymmärtämään, kuinka tärkeää kierrätys on ja miten sitä voisi tehostaa. Yritykset voisivat tuoda pidemmälle vietyjä palveluja kotitalouksiin, jotta jätteiden lajittelu ei olisi liian vaikeaa tai työlästä, ja jotta kierrättäminen olisi motivoivaa.” 

Christoph Gareis
Toimintovastaava, biojätteen käsittely, HSY

Arkisto

© Kiertokasvu, Ruthon Group | Produced by Medita & Preoni & Family Creatives

Kiertokasvu Ruthon Group