TIEDOTE: Kiertokasvun tiimi kasvaa uusilla asiantuntijoilla

TIEDOTE: Kiertokasvun tiimi kasvaa uusilla asiantuntijoilla

6 heinäkuun, 2022

Kiertokasvun tiimi vahvistuu uusiutuvan energian, kierrätyslannoitetuotteiden ja metsäteollisuuden prosessien asiantuntijoilla.

 

Kiertokasvussa aloitti kesäkuussa kierrätysravinteiden ja biokaasutuotannon laatuasiantuntijana uusiutuvan energian kemistin koulutuksen saanut filosofian maisteri Sanna Oikari Jyväskylästä. Sanna on viime vuodet työskennellyt uusiutuvan energia kuntakatselmuksia sekä energiataseita tuottavassa Benet Oy:ssa, jossa hän jatkaa edelleen osa-aikaisesti. Sanna on työurallaan toiminut myös puubiomassan termisen käsittelyn materia- ja energiataseiden laatimisen parissa. Toimiessaan tutkimusavustajana Jyväskylän yliopistolla hän tutki muun muassa biokaasun tuottoa ja ravinnetaseita kasveista ja paalinesteistä.

Kierrätyslannoitetuotteiden teknisenä asiantuntijana Kiertokasvussa aloitti maanviljelysteknikko Jyrki Mattinen niin ikään kesäkuussa. Jyrki on toiminut yli 30 vuotta sivutoimisena maanviljelijänä. Jyrkillä on työhistoriaa kymmenien vuosien ajalta kemianprosesseista. Jyrki toimii tällä hetkellä yrityksensä kautta edelleen käyntiinajoinsinöörinä metsäteollisuuden käyttöönottoprojekteissa ympäri maailmaa. Jyrkin rooli Kiertokasvussa on toimia teknisenä asiantuntijana metsäteollisuuden asiakasprojekteissa sekä kierrätysravinnetuotteiden kehitysprojekteissa ja sidosryhmäyhteistyössä maatilojen kanssa. Jyrki asuu Joutsenossa ja hänet tavoittaa 1.8.2022 alkaen Kiertokasvun Joutsenon toimipisteestä.

Kiertokasvun tytäryhtiö Ruthon Services Oy:ssä keväästä 2022 myyntipäällikkönä toiminut luomuviljelijä Heikki Ala-Mäyry vahvistaa Kiertokasvun tiimiä asiakastarpeiden mukaisesti. Heikillä on vuosikymmenien kokemus maatalouden palveluratkaisujen tuottamisesta, toimiessaan aiemmin DeLaval Oy:ssa myynnillisissä tehtävissä. Heikillä on sivutoimena myös metsätila sekä peltoviljelyä ja tätä kautta vahvaa orgaanisten kierrätyslannoitetuotteiden omakohtaista käyttökokemusta.

“Viimeisen kolmen vuoden aikana markkinoilla on vahvistunut tavoite siirtyä kohti hiilineutraalimpaa yhteiskuntaa. Alkuvuoden 2022 globaalit tapahtumat ovat vauhdittamassa vihreän siirtymän muutosta, jossa muutamassa vuodessa täytyy tehdä merkittäviä toimenpiteitä kohti parempaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Sanna, Jyrki ja Heikki tuovat omalla ammattitaidollaan merkittävän panoksen Kiertokasvun kasvavien asiakastarpeiden täyttämiseksi” sanoo Kiertokasvun toimitusjohtaja Ari-Pekka Hongisto.

“Rekrytoinnit täydentävät tiimiä tuoden entistä monipuolisempaa ja syvällisempää osaamista erityisesti maatalouden ja metsäteollisuuden prosessien ja sivuvirtojen jatkojalostus- sekä hyödyntämispotentiaaleille. Uusiutuvan energiatuotannon yhteensovittaminen kasvavien kierrätysravinnetarpeiden kanssa tulee olemaan lähivuosina avainasemassa markkinoiden kehityksen näkökulmasta. Yksittäisten jakeiden hyödyntämispotentiaali on tunnistettu jo pitkään, mutta harvassa ovat ne toimijat ja tahot, jotka pystyvät hallitsemaan laajemman raaka-ainevirran ja yhdistämään näitä virtoja alueellisesti ja paikallisesti uudeksi kasvuksi”, jatkaa Hongisto.

Lisätietoja

Ari-Pekka Hongisto, puh. 040 358 0077, sähköposti:

Arkisto

© Kiertokasvu, Ruthon Group | Produced by Medita & Preoni & Family Creatives

Kiertokasvu Ruthon Group