Orgaanisen jätteen matka biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä vihreäksi kasvuksi

Orgaanisen jätteen matka biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä vihreäksi kasvuksi

15 elokuun, 2023

Pintarakennemulta

Onnistunut kompostointiprosessi vaatii käytännön kokemusta

Kiertokasvun tuote- ja laadunhallintapalvelu tuottaa lisäarvoa yhdistämällä orgaanisia jäte- ja sivuvirtoja uudella tavalla. Kokonaispalveluratkaisulla rakennetaan lisäarvoa niin jäte- ja sivuvirtojen tuottajille kuin näistä jalostettujen korkealaatuisten kierrätyslannoitevalmistetuotteiden loppukäyttäjille ja lannoitealan toimijoille. Palvelua tuotetaan kymmenien vuosien kokemuksella kierrätyslannoitteiden tuotannosta ja markkinoinnista.

Kiertokasvun asiantuntijatiimi tarttui uuteen haasteeseen kesäkuussa 2022. Kiertokasvu sai toimeksiannon kehittää Keski-Pohjanmaalla sijaitsevat biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen jalostusarvoa. Kunnallisten toimijoiden omistamasta jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitoksesta syntyy hygienisoimatonta linkokuivattua mädätysjäännöstä. Prosessissa mädätysjäännös tulee käsitellä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laadukkaasti aumakompostoimalla laitoksen vieressä olevalla kentällä.

Mädätysjäännös
Linkokuivattu hygienisoimaton mädätysjäännös asiakaskohteessa.

Kiertokasvu toteutti kesän ja syksyn 2022 aikana laajan lähtökartoituksen kompostointikentällä olleiden aumojen laadun osalta. Toimeksiantoon kuului myös vaihtoehtoisten kompostin tukiaineiden hankinta sekä lopputuotemarkkinoiden markkinaselvityksiä. Syksyn aikana Kiertokasvu loi asiakkaalle omavalvontasuunnitelman, jonka sisältämät yksityiskohtaiset työohjeet prosessikuvauksineen loivat pohjan uudelle toimintamallille. Lopputuloksena mädätysjäännöksestä saadaan tuotettua laadukkaita tuore- ja maanparannuskomposteja.

Kiertokasvun toimeksianto jatkuu tuotannon aikaisella tuote- ja laadunhallinnan palvelulla, jossa asiakas on käytännössä voinut ulkoistaa kompostointiprosessin johtamisen Kiertokasvun asiantuntijoille. Kompostointikentän koneurakoitsijan raportoi tarvittavia tuotanto- ja laatutietoja, joiden perustella Kiertokasvun laatuasiantuntijat ohjeistavat urakoitsijaa seuraavista työvaiheista. Oikeaan aikaan tehtävät toimenpiteet yhdistettynä laatuanalyyseihin mahdollistavat asiakkaalle aiempaa nopeamman kompostointiprosessin läpimenoajan sekä laadukkaammat lopputuotteet.

Kiertokasvun palvelutuotanto kattaa myös markkinoinnin tukipalvelut, jossa Kiertokasvu vastaa markkinointitoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tilaus-toimitusketjusta. Lopputuotteet myydään asiakkaan omalla brändillä maatalouteen ja lannoitetuotteita valmistaville ja markkinoiville toimijoille. Kauimmaiset asiakkaat uusille laadukkaille lopputuotteille löytyvät tänä päivänä yli 150 km päästä biokaasulaitokselta.

Maanparannuskomposteista kasvuvoimaa viherrakentamisen kasvualustoille

Kiertokasvun arvolupauksen mukaisesti jätteistä ja sivuvirroista kierrätyslannoitevalmisteiksi täydentyy tässä referenssitarinassa, Kiertokasvun välittäessä tuotteistettuja maanparannuskomposteja viherrakentamisen kasvualustoja valmistaville ja markkinoiville yrityksille. Kiertokasvun laatuasiantuntijat analysoivat erikseen kaikki kasvualustojentuotannossa käytettävät raaka-aineet ja luovat näiden pohjalta haluttujen laatuvaatimusten mukaiset reseptit. Markkinoille saatettavat kasvualustat myös analysoidaan ja tulosten pohjalta päivitetään eräkohtaiset tuoteselosteet lannoitelain vaatimusten mukaisesti.

nurmikko vihertääKiertokasvun asiakkaalle räätälöimän reseptin mukainen Nurmikkokasvualusta loppuasiakkaan pihassa, viisi viikkoa nurmikon siementen kylvöstä. Raaka-aineena käytetty kuvan 1 mädätysjäännöksestä tuotettua maanparannuskompostia.

Lisätietoja

Ari-Pekka Hongisto,
puh. 040 358 0077,
sähköposti:

Arkisto

© Kiertokasvu, Ruthon Group | Produced by Medita & Preoni & Family Creatives

Kiertokasvu Ruthon Group