TIEDOTE: Kiertokasvun ja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n yhteistyössä biojätteistä ja kunnallisten jätevedenpuhdistamojen lietteistä jalostetaan kierrätyslannoitteita

TIEDOTE: Kiertokasvun ja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n yhteistyössä biojätteistä ja kunnallisten jätevedenpuhdistamojen lietteistä jalostetaan kierrätyslannoitteita

10 kesäkuun, 2022

Kukkuroinmäen biokaasulaitos jalostaa tulevaisuudessa kierrätyslannoitteita paikallisille maatiloille. Uusien tuotteiden taustalla on Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ja Kiertokasvun yhteistyöprojekti.

 

”Nyt pääsemme hyödyntämään biokaasulaitoksen lopputuotteet sataprosenttisesti”, Etelä-Karjalan Jätehuollon laitospäällikkö Vesa Kaipia iloitsee. Pari vuotta sitten käyttöönotetussa biokaasulaitoksessa paikallisista jätevirroista tuotetaan biokaasua, joka jalostetaan edelleen liikennepolttoaineeksi kaasukäyttöisiin autoihin. Biojätereaktorin nestejaetta on jo hyödynnetty osittain peltolannoitteeksi. Jatkossa myös prosessissa syntyvä lietereaktorin orgaaninen lannoite voidaan hyödyntää.

Laitoksen lietteenkäsittelylinjan uuden hygienisointiyksikön käyttöönoton sekä Kiertokasvun kanssa käynnistyvän yhteistyön myötä lopputuotteet saadaan monipuolisesti hyödynnettyä paikallisina kierrätysravinteina. ”Laitoksen orgaanisten lopputuotteiden tuotekehitys ja hygienisointiprosessi on ollut vaativa, mutta olemme löytäneet kumppanin, jolla on vahva tahto ja asiantuntemusta kehittää uusia kierrätystuotteita myös haastavammista orgaanisista sivutuotevirroista”, Kaipia jatkaa. Yhteistyökumppanina tuotteistus- ja tuotekehityshankkeessa toimii Kiertokasvu, jonka rooli projektissa on toimia asiantuntijaorganisaationa.

”Yhteisessä projektissa tutkitaan biokaasulaitoksen lopputuotteiden käsittelyvaihtoehtoja. Tavoitteena on luoda laadukkaita lopputuotteita paitsi paikallisiksi uusiksi peltolannoitteiksi, myös vaihtoehtoisesti ravinneliuoksiksi teollisuuden tarpeisiin tai maanparannusaineiksi kuntien viherrakentamiskohteisiin”, Kiertokasvun toimitusjohtaja Ari-Pekka Hongisto kertoo.

Ympäristöministeriö on myöntänyt Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -avustushaussa Etelä-Karjalan Jätehuollolle 70 000 euroa valtionavustusta kierrätyslannoitteen tuotteistamiseen.

 

Kotimaiselle kierrätyslannoitteelle on kysyntää

 

Kemiallisesti valmistettujen lannoitteiden hinnat ovat tänä keväänä nousseet rajusti ja niiden saatavuus on rajattua, jolloin kierrätyslannoitteiden kysyntä on räjähtänyt nousuun. ”Olemme todella iloisia, että pystymme jatkossa tuottamaan paikallisesti laadukasta peltolannoitetta oman maakunnan viljelijöiden käyttöön. Tässä ollaan nyt kiertotalouden ytimessä”, Vesa Kaipia sanoo tyytyväisenä.

Kierrätyslannoitteiden käytöllä on vaikutusta myös ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. ”Orgaanisten maanparannusaineiden ja lannoitteiden käytöllä on monia hyötyjä kemiallisesti valmistettuihin lannoitteisiin verrattuna. Kierrätyslannoitteiden käytön myötä maahan saadaan palautettua orgaanista ainesta, joka ruokkii maaperän pieneliöstöä. Orgaaniset lannoitteet myös parantavat viljelymaan rakennetta ja sadontuottokykyä”, Ari-Pekka Hongisto kertoo.

”Etsimme parhaillaan kierrätyslannoitteiden käytöstä kiinnostuneita maatiloja Etelä-Karjalan alueelta. Kuluvan kesän aikana on tarkoitus löytää riittävästi koetiloja, jotta pääsemme testaamaan tuotteita käytännössä jo tulevana syksynä. Lappeenrannassa valmistettua kierrätyslannoitetta saadaan tiloille jo ensi kevääksi ja sitä riittää alustavan arvion mukaan jopa tuhansille hehtaareille”, Hongisto toteaa.

Lisätietoja

Ari-Pekka Hongisto, puh. 040 358 0077, sähköposti:

Arkisto

© Kiertokasvu, Ruthon Group | Produced by Medita & Preoni & Family Creatives

Kiertokasvu Ruthon Group