TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKE: Esiselvitys kierrätyslannoitetuotteiden tuotantomenetelmien teknistaloudellinen vertailu ja T&K-suunnitelman tekeminen

TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKE: Esiselvitys kierrätyslannoitetuotteiden tuotantomenetelmien teknistaloudellinen vertailu ja T&K-suunnitelman tekeminen

23 toukokuun, 2021

Kiertokasvu toteutti Ympäristöministeriön rahoituksella esiselvityshankkeen kierrätyslannoitetuotteiden tuotantomenetelmistä ja T&K-suunnitelman tekemisestä. Rahoitus myönnettiin YM:n Ravinteiden kierrätyksen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden-hankeohjelmasta.

Hankkeessa tehtiin teknologiavertailua eri kierrätyslannoitetuotteiden jatkokäsittelyratkaisujen osalta ja alustava tutkimus- ja kehityshankesuunnitelma. T&K-suunnitelman pohjalta voidaan jatkaa selvityksen jälkeen eteenpäin konkreettisempiin teknologiatestauksiin ennen mahdollista varsinaista lannoitetuotannon investointia.

Hankkeen tarkastelussa oli erityisesti

-mädätysjäännöksen separointi

-separoidun mädätysjäännöksen nestejakeen jatkokäsittelyteknologiat

-separoidun mädätysjäännöksen kuivajakeen jatkokäsittely

-arviot paikallisten kierrätyslannoitelopputuotteiden ominaisuuksista yleisesti

-jätevesipuhdistamolietepohjaisten kierrätyslannoitetuotteiden markkinanäkymä ja arviot käsittelyvaihtoehdoista yleisesti.

Hankkeen aikana saatiin tarkempi kuva paikallisten raaka-aineiden käsittelymahdollisuuksista. Tämä itsessään antaa tavoitteen mukaisen mahdollisuuden lähteä tulevaisuudessa käsittelemään paikallisia orgaanisia jäte- ja sivuvirtoja eri prosessointien avulla laadukkaiksi kierrätyslannoitevalmisteiksi.

Ympäristövaikutusten näkökulmasta raaka-aineiden ja jalostettujen lopputuotteiden kuljetusmatkat voivat lyhentyä pohjoisessa Keski-Suomessa nykyisestä huomattavasti tai raaka-aineiden ravinteet pystytään konsentroimaan korkeamman jalostusasteen kierrätyslannoitevalmisteiksi, jolloin lopputuotteita voidaan kuljettaa vaihtoehtoisesti kauemmas.

Aihepiiri on niin laaja, että kierrätyslannoitetuotantoteknologioiden kartoitus ja vertailu eivät päättyneet hankeajan lopussa, vaan työ jatkuu edelleen.

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Ari-Pekka Hongisto
Kiertokasvu

Ota yhteyttä >>

Lue lisää hankerahoituksista ympäristöministeriön sivuilta:

Ympäristöministeriö rahoittaa ravinteiden kierrätystä ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäviä hankkeita – Ympäristöministeriö

 

 

Arkisto

© Kiertokasvu, Ruthon Group | Produced by Medita & Preoni & Family Creatives

Kiertokasvu Ruthon Group