BLOGI Ari-Pekka Hongisto, Kiertokasvu: “Kiertokasvun tuote- ja laadunhallintapalveluista tukea kierrätyslannoitealan toimijoille”

BLOGI Ari-Pekka Hongisto, Kiertokasvu: “Kiertokasvun tuote- ja laadunhallintapalveluista tukea kierrätyslannoitealan toimijoille”

16 syyskuun, 2021

Ari-Pekka Hongisto

Kierrätyslannoitemarkkinoiden kehitys vaatii toimijoilta suunnitelmallista tuote- ja laadunhallintaa. Tämän osa-alueen hoitaminen vaatii erikoisosaamista, jonka hankkiminen voi joissain tapauksissa olla kannattavampaa järjestää ostopalveluna oman henkilökunnan palkkaamisen sijaan.

Eräkohtaisten laatuvaihtelujen huomioiminen, reseptien päivittäminen ja analyysitulosten huolellinen tarkastelu ovat tuotehallinnan kulmakiviä ja niitä tarvitaan kaikissa kierrätyslannoitevalmisteita tuottavissa organisaatioissa. Panostamalla omavalvontaan, reagoimalla poikkeamiin ja parantamalla jatkuvasti perustuotteiden laatua, voidaan luoda markkinoille uskoa tasalaatuisten kierrätyslannoitteiden olemassaolosta. Tämä kasvattaa loppuasiakkaiden luottamusta ja on edellytys kierrätyslannoitemarkkinoiden kehittymiselle.

Eräkohtaiseen seurantaan kannattaa panostaa

Lannoitevalmistelaki edellyttää tuottajalta tuotteiden laadun tuntemista ja sen kertomista tuoteselosteella. Kierrätysraaka-aineiden ollessa tyypillisesti ominaisuuksiltaan vaihtelevia, vaatii totuudenmukainen tuoteseloste käytännössä eräkohtaista seurantaa. Seuranta tarkoittaa säännöllistä ja tarkoituksenmukaista näytteenottoa ja analysointia. Raaka-aineissa ja niiden seossuhteissa tapahtuvat muutokset tulee tunnistaa ja huomioida suunniteltaessa reseptejä ja omavalvontaa. Jatkuvatoiminenkin tuotantolaitos, kuten biokaasulaitos, vaatii suunnitelmallisuutta raaka-ainevirroista lähtien, mikäli kaasuntuotantopotentiaalin lisäksi halutaan panostaa myös kierrätysravinteiden jatkojalostukseen.

Eräkohtainen laadunvalvonta on mahdollisuus kehittää lopputuotteita ja sitä kautta saada lannoitevalmisteista enemmän tuloa. Huolella dokumentoituna se on myös erittäin kustannustehokas omaehtoinen vakuutus kierrätyslannoitetuotteita valmistaville ja markkinoille saattaville toimijoille. Samalla varmistetaan tuotteiden tasalaatuisuus, joka takaa tyytyväiset asiakkaat sekä luo toimintaan edellytykset lannoitevalmistelain noudattamiselle.

Kiertokasvulta tukea laadunhallintaan

Mikäli lannoitevalmistelain kiemurat ja tuotannon omavalvonnan suunnittelu tuntuvat hankalalta kokonaisuudelta, on siihen saatavissa apua Kiertokasvulta. Tarjoamme monipuolisia tuote- ja laadunhallintapalveluita, jotka ovat räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi kokonaisuudeksi. Palvelu voidaan tarjota kertaluonteisena projektina, kuten omavalvontasuunnitelman ja tähän liittyvien työohjeiden luominen, tai vaihtoehtoisesti jatkuvana palveluna, jossa hoidamme tuote- ja laadunhallinnan ylläpidon ja siihen liittyvän viranomaisyhteistyön.

Kysy lisää: 

Ari-Pekka Hongisto 

Toimitusjohtaja, kiertotalousasiantuntija

+358 40 358 0077
Kiertokasvu, Ruthon Group Oy
www.kiertokasvu.fi 

Arkisto

© Kiertokasvu, Ruthon Group | Produced by Medita & Preoni & Family Creatives

Kiertokasvu Ruthon Group