BLOGI, Ari-Pekka Hongisto: ”Kierrätyslannoitemarkkina kaipaa innovatiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä”

BLOGI, Ari-Pekka Hongisto: ”Kierrätyslannoitemarkkina kaipaa innovatiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä”

12 kesäkuun, 2019

”Markkina on murroksessa. Yhä useampi perinteinen jätemateriaali on muuttumassa tulevaisuuden raaka-aineeksi. Erityisesti 1.1.2016 voimaan astunut orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto on synnyttänyt monille organisaatioille tarpeen kehittää sivutuotevirtojen käsittelyä ja uusia vaihtoehtoisia hyödyntämistapoja.Tarvitaan kiireesti uusia innovatiivisia tuote- ja palveluratkaisuja sekä pitkäaikaista sitoutumista tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Lisäarvoa tuottavia tuote- ja palveluratkaisuja pystytään tuottamaan ennen kaikkea yhteistyöllä ja avoimuudella. Samoin kierrätyslannoitemarkkinoiden kehitys vaatii myös alan toimijoilta yhteisen ison tavoitteen asettamista ja saavuttamista. Tästä yhteen hiileen puhaltamisesta on osoituksena huhtikuun2019 alussa perustettu Suomen Biokierto ja Biokaasu -yhdistys, jonka toiminnassa on ollut hienoa olla mukana alusta saakka.

Meneillään on oikea kiertotalous-buumi, joka synnyttää biotalous- ja ravinnekierron sektoreille – tässä tapauksessa orgaanisten jätteiden ja sivutuotevirtojen arvoketjuun – jatkuvasti uusia toimijoita, jotka pyrkivät hyötymään buumin synnyttämästä markkinaraosta. Pidempään alalla olleet toimijat ja asiakkaat kuitenkin tietävät, että kehittyvät ja kehitettävät ratkaisut vaativat pitkäjänteistä sitoutumista ja koko markkinan ymmärtämistä.

Konkreettista lisäarvoa orgaanisten jätteiden ja sivutuotevirtojen arvoketjuihin

Kiertokasvun juuret ovat sen avainhenkilöiden ja kumppaneiden kokemuksessa, joka on karttunut yhteensä kymmenien vuosien ajalta.

Reilu seitsemän vuotta sitten astuin uuteen ja tuntemattomaan, kun noin kolmekymppisenä päädyin vaihtamaan työpaikkaa. Tuolloin työpaikan vaihdon ensisijainen motiivi oli kehittyä ammatillisesti. Nuoren logistiikkainsinöörin urasuunnitelmissa oli kehittyä ihmisten ja liiketoimintojen johtotehtävissä. Tuolloin en olisi osannut arvata miten kokonaisvaltaisesti jätteiden käsittelyn ja lannoitevalmisteiden toimiala ja sen globaali kehityspotentiaali tulisivat tempaisemaan minut mukaansa. Työstä tuli sekä intohimo että harrastus. Nyt seitsemän vuotta myöhemmin kirjoitan tätä blogia julkaistavaksi perustamani yrityksen, Kiertokasvun, nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Kiertokasvun tavoite on olla kehittämässä ennen kaikkea orgaanisten kierrätyslannoitevalmisteiden markkinoita. Yritys sai alkunsa intohimosta lähteä tuottamaan konkreettisia ratkaisuja kasvaviin kierrätyslannoitetarpeisiin. Yrityksen perusta on 1) ammatillisessa kokemuksessa orgaanisten jätteiden ja sivutuotevirtojen käsittelystä, tuotteistamisesta sekä markkinoinnista; 2) tarpeessa kehittää markkinoita ja uskossa markkinoiden kehittymisestä; 3) omakohtaisessa kokemuksessa kierrätyslannoitelopputuotteiden käyttäjänä. Nämä yhdistettynä sekä arvopohjaan luonnonvarojen kestävästä käytöstä että hiilineutraalien tai -negatiivisten kokonaisratkaisujen tuottamisesta ovat osatekijöitä, joita varten olen Kiertokasvun perustanut.

Yrityksen visio pohjautuu tunnistettuun tarpeeseen tuottaa räätälöidyillä kokonaispalveluratkaisuilla konkreettista lisäarvoa ennen kaikkea orgaanisten jätteiden ja sivutuotevirtojen käsittelyn ja tuotteistamisen arvoketjuihin paikalliset materiaalivirrat ja asiakastarpeet huomioiden.”

 


 

Kysy lisää:
Ari-Pekka Hongisto
Toimitusjohtaja, kiertotalousasiantuntija


+358 40 358 0077
Kiertokasvu, Ruthon Group Oy
www.kiertokasvu.fi

Arkisto

© Kiertokasvu, Ruthon Group | Produced by Medita & Preoni & Family Creatives

Kiertokasvu Ruthon Group