Kiertokasvun liikeidea kyti Ari-Pekka Hongiston mielessä vuosia, kunnes vuonna 2018 hän päätti perustaa
oman yrityksen toiminnan käynnistämiseksi. Ari-Pekka havaitsi, että monet arvokkaita ravinteita sisältävät
sivutuotevirrat voisi hyödyntää aiempaa tehokkaammin. Haaste on perinteisesti ollut se, että materiaalivirtoja
käsitellään tuotantolähtöisesti, ilman ymmärrystä lopputuotteiden laadun merkityksestä. Globaalit ruuan
tuotannon haasteet sekä ehtyvät luonnonvarat synnyttävät tarpeen kehittää entistä laadukkaampia ja
monipuolisempia kierrätyslannoitetuotteita. Kiertokasvu paikkaa tämän puutteen ja tuo paikalliseen
kiertotalouteen yhteistyöhön perustuvan kokonaispalveluratkaisun, joka hyödyttää taloudellisesti niin
sivutuotevirtojen tuottajia kuin kierrätyslannoitteiden loppukäyttäjiäkin.

Kiertokasvu on alan johtava tiennäyttäjä, joka innovoi, kehittää ja tuotteistaa sivutuotevirroista valmistettavia
korkean jalostusasteen kierrätyslannoitustuotteita. Kiertokasvu tuo paikalliset orgaaniset sivutuotevirrat
yhteen ja jalostaa niistä muun muassa laadukkaita kierrätyslannoitteita maanviljelykseen ravinnekierron
tehostamiseksi.

Kiertokasvu kuvastaa yrityksen toimintaperiaatetta: ydinajatukseen liittyy ravinteiden kierrättäminen,
ekologisuus ja kasvun mahdollisuuden tarjoaminen niin orgaanisten jätteiden ja sivuvirtojen tuottajille kuin
kierrätyslannoitteiden loppukäyttäjille.