Sanna Oikari

Laatuasiantuntija, biokaasuntuotanto ja kierrätyslannoitteet

 

Ansioita uran varrelta

Sanna on kouluttautunut kemistiksi Jyväskylän yliopistosta uusiutuvan energian ohjelmasta. Opintojen aikaan Sanna työskenteli pari vuotta Jyväskylän yliopiston ympäristötieteen laitoksella biokaasuasioiden parissa ja teki gradunsa kasvien varastoinnin vaikutuksesta niiden biokaasupotentiaaliin. Sanna työskenteli Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella energia- ja materiataseiden, mallintamisen ja bioenergiaopintojen parissa. Viimeiset viisi vuotta Sanna on työskennellyt uusiutuvan energian alan yrityksessä Benet Oyssä, jossa hän on keskittynyt uusiutuvan energian kuntakatselmuksiin ja energiataseisiin.

Oivallus

  • Biokaasun ja kierrätyslannoitteiden laajempi käyttöönotto on nykyaikaa ja varsinkin tulevaisuutta.

Vahvuudet

  • Asiantuntemus lannoitteiden käyttäytymisestä
  • Energia ja -materiataseet
  • Biokaasuprosessi
  • Uusiutuvat energianlähteet