Referenssit

Asiantuntijapalvelut: Biokaasun markkinaselvitys

 • Asiakas: Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
 • Ajankohta: 09/2022-03/2023
 • Biokaasumarkkinoiden kehitys Etelä-Karjalassa 2023-2030

Kiertokasvun tuottama sisältö;

 • Lähtötilanteen kartoitus (markkinointikanavat, biokaasun tuotanto ja raaka-ainevirrat)
 • Asiakas- ja sidosryhmähaastattelut
 • Alati muuttuvan lainsäädännön ja tukipolitiikan vaikutukset
 • Lopputuloksena uusien potentiaalisien markkinointi- ja jakelukanavien koostaminen, skenaariotarkastelut ja suositukset jatkotoimenpiteistä

Kompostointikenttä

Asiantuntijapalvelut: Kompostointiprosessin kehitys ja mädätysjäännöksen tuotteistus

 • Asiakas: Pohjanmaan Biokaasu Oy
 • Ajankohta: 06/2022-

Kiertokasvun tuottama sisältö;

 • Kompostointiprosessin lähtötilanteen kartoitus, tarvittavat seurantanäytteet, analyysitulosten tulkinta ja näiden pohjalta toimenpidesuunnitelma
 • Markkinakartoitukset ja kompostilopputuotteen markkinoinnin tukipalvelut
 • Omavalvontasuunnitelman luonti, sisältäen työohjeet
 • Toteutuksen aikainen tuote- ja laadunhallinnan palvelutuotanto

Lue lisää
Kiertokasvu kenttäkoe

Asiantuntijapalvelut: Mädätysjäännöksen tuotteistus

 • Asiakas: Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
 • Ajankohta: 04/2022-
 • Yhteistyön tavoitteena on Etelä-Karjalan Jätehuollon omalla brändillä tuotteistetut kierrätyslannoitevalmisteet

Kiertokasvun tuottama sisältö;

 • Lähtötilanteen kartoitus (ml. lopputuotemarkkinat)
 • Käsittely- ja jatkojalostusprosessien teknillistaloudelliset kokonaistarkastelut
 • Tuotekehitys ja koetoimintasuunnitelmat
 • Lannoitetuotteiden lanseeraus ja markkinointisuunnitelma
 • Toteutuksen aikainen tuote- ja laadunhallinnan palvelutuotanto sekä markkinointituki.

Lue lisää
Pintarakennemulta

Tuote- ja laadunhallintapalvelut: HSY - Räätälöity kasvualustaresepti

 • Asiakas: Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY)
 • Ajankohta: 05-09/2020 ja 03-08/2022

Kiertokasvu teki HSY:n esittämien toiveiden mukaiseen kasvualustalopputuotteeseen tarvittavan tuotantoreseptin, jossa maksimoitiin käytettävissä olevien kierrätysraakaaineiden käyttöä tilaajan esittämien laatuvaatimusten puitteissa. Eräkohtainen reseptiikka räätälöitiin eri raaka-aine-erien laatuanalyysien ja materiaalien aistinvaraisen tarkastelun pohjalta. Lopputuote analysoitiin ja todettiin esitettyjen laatutavoitteiden mukaiseksi.

Omavalvontasuunnitelman ja tuoteportfolion luonti

Tuote- ja laadunhallintapalvelut: Omavalvontasuunnitelman ja tuoteportfolion luonti, laitoshyväksyntäprosessi

 • Asiakas: JPS-Kuljetus Oy
 • Ajankohta: 12/2020-

Kiertokasvu tekee asiakkaalle lannoitevalmistelain ja laitoshyväksynnän edellyttämän omavalvontasuunnitelman kompostointia ja kasvualustatuotantoa varten. Samalla luodaan toimintamalli, joka kerryttää vuosiraportointeihin tarvittavat tiedot. Projektissa myös kuvataan markkinoille saatettavien lopputuotteiden laatuvaatimukset analyyseineen ja lain vaatimat tuotedokumentit.

Kaivuuturve

Asiantuntijapalvelut: Selvitys kierrätysraaka-aineiden käytön lisäämisestä kasvualustoissa

 • Asiakas: Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY)
 • Ajankohta: 05-09/2020

Kiertokasvu teki HSY:lle kattavan selvityksen kierrätysraaka-aineiden kasvualustakäyttöön liittyvistä laatutekijöistä ja eri kierrätysraaka-aineiden erityisominaisuuksista, jotka tulee huomioida materiaalien hyötykäyttöä maksimoitaessa. Kuvattiin lakien ja suositusten luomia kasvualustojen yleisiä laatuvaatimuksia ja analyysitarpeita. Ohjeistettiin näytteenottoon ja analyysien valitsemiseen ja tulosten tulkintaan.

Lielanta

Asiantuntijapalvelut: Toteutettavuusselvitys, Biokaasu- & kierrätyslannoitetuotanto Saarijärvi

 • Asiakas/kohde: HRV Farm Oy & Saarijärven Kaukolämpö Oy & Ruthon Group Oy
 • Ajankohta: alkaen 11/2019-

Biokaasu- ja kierrätyslannoitetuotannon toteutettavuusselvitykseen sisältyvät mm. raaka-ainekartoitus, tuotantotekniikoiden ja laitostoimittajien vertailu,
lopputuotemarkkinaselvitykset, lainsäädännön ja tukipolitiikan kehityksen vaikutus kokonaisratkaisuun sekä sidosryhmäyhteistyö.

Lue lisää »

Tutkimus- ja kehityshanke: Maatalouden sivuvirroista tuotetun mädätysjäännöksen jatkojalostushanke

 • Osittainen toteutus TyLa-hankkeen osallisena (Luke, JAMK ja Ecolan). Pääosin omana projektina
 • Ajankohta: kevät/kesä 2020

Hankkeessa tehtiin ensimmäisen vaiheen perustutkimusta mädätysjäännöksen soveltuvuudesta korkeamman jalostusasteen kierrätyslannoitetuotteiden raakaaineeksi.

© Kiertokasvu, Ruthon Group | Produced by Medita & Preoni & Family Creatives

Kiertokasvu Ruthon Group