Referenssit

Lielanta

Asiantuntijapalvelut: Toteutettavuusselvitys, Biokaasu- & kierrätyslannoitetuotanto Saarijärvi

  • Asiakas/kohde: HRV Farm Oy & Saarijärven Kaukolämpö Oy & Ruthon Group Oy
  • Ajankohta: alkaen 11/2019-

Biokaasu- ja kierrätyslannoitetuotannon toteutettavuusselvitykseen sisältyvät mm. raakaainekartoitus, tuotantotekniikoiden ja laitostoimittajien vertailu,
lopputuotemarkkinaselvitykset, lainsäädännön ja tukipolitiikan kehityksen vaikutus kokonaisratkaisuun sekä sidosryhmäyhteistyö.

Lue lisää »
Kaivuuturve

Asiantuntijapalvelut: Selvitys kierrätysraaka-aineiden käytön lisäämisestä kasvualustoissa

  • Asiakas: Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY)
  • Ajankohta: 05-09/2020

Kiertokasvu teki HSY:lle kattavan selvityksen kierrätysraaka-aineiden kasvualustakäyttöön liittyvistä laatutekijöistä ja eri kierrätysraaka-aineiden erityisominaisuuksista, jotka tulee huomioida materiaalien hyötykäyttöä maksimoitaessa. Kuvattiin lakien ja suositusten luomia kasvualustojen yleisiä laatuvaatimuksia ja analyysitarpeita. Ohjeistettiin näytteenottoon ja analyysien valitsemiseen ja tulosten tulkintaan.

Pintarakennemulta

Tuote- ja laadunhallintapalvelut: HSY - Räätälöity kasvualustaresepti

  • Asiakas: Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY)
  • Ajankohta: 05-08/2020

Kiertokasvu teki HSY:n esittämien toiveiden mukaiseen kasvualustalopputuotteeseen tarvittavan tuotantoreseptin, jossa maksimoitiin käytettävissä olevien kierrätysraakaaineiden käyttöä tilaajan esittämien laatuvaatimusten puitteissa. Eräkohtainen reseptiikka räätälöitiin eri raaka-aine-erien laatuanalyysien ja materiaalien aistinvaraisen tarkastelun pohjalta. Lopputuote analysoitiin ja todettiin esitettyjen laatutavoitteiden mukaiseksi.

T&K: Maatalouden sivuvirroista tuotetun mädätysjäännöksen jatkojalostushanke

  • Osittainen toteutus TyLa-hankkeen osallisena (Luke, JAMK ja Ecolan). Pääosin omana projektina
  • Ajankohta: kevät/kesä 2020

Hankkeessa tehtiin ensimmäisen vaiheen perustutkimusta mädätysjäännöksen soveltuvuudesta korkeamman jalostusasteen kierrätyslannoitetuotteiden raakaaineeksi.

© Kiertokasvu, Ruthon Group | Produced by Medita & Preoni & Family Creatives

Kiertokasvu Ruthon Group