Uudella tavalla yhdistäen

Kiertokasvun toiminnan lähtökohtana on yhdistää uudella tavalla paikallisia orgaanisia jäte- ja sivutuotevirtoja markkinalähtöisesti. Tämä mahdollistaa aiempaa laadukkaammat lopputuotteet, kuten ravinnesisällöltään optimoidut kierrätyslannoitteet.

Puutteet toimitusketjun hallinnassa, tuotekehityksessä tai lopputuotteen markkinoinnissa muodostavat usein pullonkaulan, jonka vuoksi jätteet ja sivuvirrat ovat lisäarvon sijaan pikimminkin lisäkulu. Kiertokasvu tuottaa räätälöityjä kokonaispalveluratkaisuja asiantuntija- ja projektinhallintapalveluiden muodossa orgaanisen jätteen ja sivuvirtojen arvoketjun kehitykseen.

Materiaalien hallintapalvelu

Kiertokasvun uudessa palvelumallissa perinteinen jäte- tai sivutuotevirta muuttuu arvoketjussa raaka-aineeksi ja arvokkaaksi lopputuotteeksi, kuten kierrätyslannoitteeksi.

Jotta jäte- ja sivutuotevirroista saataisiin maksimaalinen arvo, niiden tuottajan ei välttämättä kannata aina itse toteuttaa fyysistä käsittelyratkaisua. Vastaavasti myöskään jätteiden käsittelypalveluja tuottavan toimijan ei aina kannata ottaa omalle vastuulleen jätteiden hankintaa.

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelumme sisältävät laaja-alaisesti eri osa-alueita, joilla kierrätys- ja ympäristöliiketoiminnan kokonaisratkaisut voidaan toteuttaa. Tuotamme samassa paketissa niin laadun-, ympäristö- ja tuotehallinnan kuin markkinoinninkin räätälöidyt palvelut.

Tarjoamme kustannustehokkaasti ammattimaiset lisäarvoa tuottavat ratkaisut ilman että asiakkaan tarvitsee itse hallita ja resursoida kaikkia osa-alueita.

Materiaalien käsittely (urakointi)

Materiaalien käsittelypalvelut käsittävät kaikkien materiaalien fyysisen siirtämisen, käsittelyn sekä jatkojalostamisen niin raaka-aineiden kuin lopputuotteidenkin osalta.

Materiaalien käsittelypalvelu on räätälöidyssä kokonaispalveluratkaisussamme täydentävä lisäpalvelu, mutta tapauskohtaisesti se voi olla myös oma palvelukokonaisuutensa.

Materiaalien käsittelypalvelun tuottamisessa hyödynnetään konsernin oman palvelutuotannon lisäksi laajaa yhteistyöverkostoamme.