Antti Monto

Asiantuntija, materiaalit ja tuotantoprosessit

Antti on ollut alusta alkaen osaomistaja Ruthon Groupissa ja sitä kautta seurannut tiiviisti Kiertokasvun toimintaa ja toimialaa. Antilla on tuotantotalousinsinöörin koulutus ja pitkä kokemus teollisuuden tuotannonsuunnittelusta, logistiikasta ja tietojärjestelmien kehittämisestä sekä ylläpidosta. Tietämystä kiertotaloudesta, kierrätyslannoitteista ja muusta toimialaan liittyvästä on kertynyt jo paljon ja uuden oppiminen on jatkuva kehitysprosessi tällä kiehtovalla toimialalla.

Ansioita uran varrelta

  • On koordinoinut tehdasyksikön varastojen hallintaa, raaka-ainetarvetta ja logistiikkaa useiden vuosien ajan
  • Osallistunut useaan tietojärjestelmäprojektiin hyvällä menestyksellä

Oivallus

  • Vaikka kiertotalous on ollut paljon esillä viime vuosina, niin kehityskohteiden viemisessä käytäntöön on vielä iso työ. Toimialojen keskinäinen yhteistyö tulee olemaan todella tärkeässä roolissa kiertotaloustoimien onnistumisessa.

Vahvuudet

  • Isojenkin kokonaisuuksien nopea omaksuminen ja hallinnointi
  • Tottunut toimimaan laajan yhteistyöverkoston kanssa
  • Vahva osaaminen logistiikasta
  • Erityisosaamista laaja-alaisesti, kuten esimerkiksi sähkömarkkinoista tai vaarallisten aineiden kuljetuksesta